Üretimi yapılacak döküm parça tipleri, kapasiteler vb. tüm konular göz önünde bulundurularak uygun kalıplama hattı seçimi yapılır. İDEAL MODEL bu konudaki tecrübe ve bilgi birikimini kendi üretimi ve yurtdışı partnerleri aracılığıyla müşterilerine sunabilmektedir.

Reçineli kalıplama sistemi, parça büyüklüğü ve parça ağırlığı konusunda çok geniş toleransları olan bir kalıplama yöntemidir. Dereceli veya derecesiz kalıplama yapılabilir. Çok hızlı olmasa da, yaklaşık 15 kalıp / saate kadar otomatik kalıplama sistemleri de vardır. Çok seri olmayan farklı boyutlardaki döküm parçalar için ideal bir sistemdir.

Lost Foam köpük döküm, dökümü köpük modeller ile yapılan bir prosestir. Metal dökümü sırasında kum kalıbın içinde kalan köpük model döküm esnasında, buharlaşarak kaybolur. Bu nedenle kaybolan köpük döküm (Lost Foam Casting) denilmektedir. Sistem yaş kum kalıplama hatlarına göre daha yavaştır. Maça kullanılmadığı için, çok karmaşık parçalar, demir ve demir dışı dökümlerde rahatlıkla uygulanabilir.

Hassas döküm metodu ile çok karmaşık dökümler, yüksek hassasiyet ve yüzey kalitesi ile yapılabilmektedir. Bu özelliği ile hassas döküm, birçok talaşlı imalat işleminin gereğini ortadan kaldırır.

Vakumlu kalıplama yönteminin en önemli özelliklerinden biri reçine, bentonit vb. bağlayıcıların kullanılmamasıdır. Bu sistemde bağlayıcı kum kalıba uygulanan vakumdur. Kalıp malzemesi olarak ince taneli kuru kum kullanılır. Kalıplama hızı diğer bentonitli yaş kum kalıplama sistemlerine göre daha yavaştır, ancak döküm yüzeyinin çok temiz olması sebebiyle, giderek yaygınlaşmakta ve teknolojisi geliştirilmektedir.

Alüminyumdan üretilen malzemeler bir çok sektörde, her geçen gün önem kazanıyor ve çevreye duyarlılık bakımından demir ve çelik gibi metallere ciddi ve önemli bir alternatif haline gelmektedir. İDEAL MODEL olarak dökümhaneler konusundaki tecrübemizi alüminyum dökümhanelerinde odaklamaya ve dünya devi partlerimizin de desteğiyle sizlere alüminyum döküm parça ve tesis projelerinizde destek verebilmekteyiz.

Besleyici gömleği döküm yapılan parça soğurken oluşan çekilmeleri engeller. İstenen kimyasal özellikteki besleyici gömlek, döküm sırasında eriyik metalle kimyasal reaksiyona girerek metalin sıcaklığını 200 C kadar yükseltir. İçeriğindeki kostik ve yanıcı maddeler sayesinde oksijene ihtiyaç duymadan yanma sağlar. Döküm parçanın çekileceği yerlere besleyici gömlek konarak parça soğurken sıcaklık kontrol altında tutulmuş olur.

Dökümhanelerin çağa ayak uydurarak ENDÜSTRİ 4.0 ve izlenebilirliği arttıran teknolojik çözümlere geçmesi kaçınılmazdır. Üretimin her noktasında tutulan kayıtlar ve makinelerden alınan verilerin birleştirilerek uygun bir alt yapı, yazılım sistemiyle takibi, akabinde bu kayıtların analizlerinin doğru bir şekilde, gerekli görüldüğünde yapay zeka kullanılarak yapılması, üretim hatalarının ve duruşların önüne geçmek için oldukça önemli. Bilgilerin korunması, güvenlik ve süreklilik ilkelerini temel alarak yaptığımız dökümhane teknolojik çalışmaları hem kendi bünyemizde hem de yurtdışı partnerlerimizin desteğiyle yürütülüyor.

Dökümhanelerde yapılan döküm kalitesini etkileyen birçok faktör vardır. Dökülen (ergitilen) malzemenin içeriği yanı sıra dökümün yapıldığı kumun da amacına uygun şekilde hazırlanması gerekir. Hazırlanan kumun istenilen kriterlere uygunluğunun kontrol edilmesi gerekir. Kum test ekipmanları bu noktada büyük önem teşkil eder.