İDEAL Astar Dövme Sistemleri; indüksiyon ocaklarındaki refrakterin eşit yoğunlukta sıkıştırılmasını sağlayarak oluşabilecek çatlaklar, gaz boşlukları gibi riskleri de ortadan kaldırır. Eski yöntemlere kıyasla bu makinelerle yapılan astarlama işlemi çok daha kısa sürede tamamlanır. Astar malzemede homojenite sağlanır. Aynı zamanda astarlamanın her seferinde aynı yoğunlukta ve doğru şekilde yapılması garanti altına alınmaktadır.

Döküm yapılırken ergimiş metalin ocaktan aktarılmasında döküm potaları önemli bir rol oynar. Bu transfer sırasında metalin iç yapısının da iyileştirmesi daha iyi bir döküm için temel oluşturur. Potalar; döküm potaları, transfer potaları ve tretman potaları olarak gruplandırılabilir. İDEAL MODEL olarak 100 kg.’dan 30 tona kadar üretim yapmaktayız. 30 ton üzeri çelikhane potalarını ise partnerlerimiz aracılığıyla sağlayabilmekteyiz. Kullanım şartlarına göre özel pota tasarım ve imalatı da yapılabilmektedir.

İDEAL MODEL pota ısıtma sistemi, döküm ve transfer potaları refrakterle kaplandıktan sonra, ilk kullanım öncesi refrakterin kurutulmasına ve sıvı metali almadan önce potanın ısıtılması için kullanılır. Doğalgaz veya LPG’li olarak tercih edilebilir. Oransal kontrollü PLC programlı sistemlerde ısı eğrisi istenilen şekilde çizilebilir. PLC kontrol yanı sıra adım kontrollü olarak da üretilmektedir.

Döküm potalarının devrilmesinde duyulan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlamış olduğumuz benzeri olmayan oto blokajlı, frenli, döküm gövdeli “G-LOCK” redüktörlerimiz potalarımızla birlikte olduğu gibi ayrıca da temin edilebilmektedir. “G-LOCK” redüktörleri tüm özellikleriyle EN 1247 dökümhane makineleri güvenlik standartlarına uygun olarak imal edilen tek yerli redüktörlerdir.

İDEAL MODEL otomatik kalıplama hatlarında kalıplara döküm için tasarlanmış ve kalıplama hattının hızına eş, entegre olabilen yeni nesil ısıtmasız döküm sistemleri sunabilmektedir. Hat tipine ve hızına uygun olarak tasarlanan bu potalar döküm yolluğuna hassasça ve kolayca pozisyonlanabilen bir arabaya sahiptir. Yarı otomatik ve tam otomatik gibi opsiyonlarının yanı sıra otomatik aşılama, ısı ölçümü ve ön ısıtma gibi özellikler de ilave edilebilmektedir. Derecesiz dikey ve yatay kalıplama hatları, dereceli yatay kalıplama hatlarında kullanılabilir. Karmaşık bir sistem olmayıp, sarf gideri yoktur. Döküm üretimi için, dökülen parça adı altında; ağırlığı, malzeme, döküm sıcaklığı, döküm süresi, döküm adeti vs. gibi açıklamalar olacak şekilde 10.000 farklı reçete oluşturulabilir.

Cüruf alıcı maniplatör sayesinde indüksiyon ocağı yüzeyindeki cüruf birikintileri kolaylıkla toplanmaktadır. Bu cüruflar metal yüzeyinden temizlenmediğinde dökümde kalite sorunları ortaya çıkmakta ve şarj alımı sırasında tıkanmalar meydana gelebilmektedir. İDEAL MODEL cüruf alma maniplatörü aynı zamanda operatör tarafından yapılan işlemlerde oluşan tehlikeleri ortadan kaldırır. Cüruflar metal hala ocak içerisindeyken alınabilmektedir. Diğer manüel yöntemlere göre çok daha hızlıdır. Kapak daha kısa süre açık kaldığından enerji kayıpları daha az olur.

Mühendislik ve dış ticaret kabiliyetlerimizle kurulacak yaş (bentonitli) kum hatlarını anahtar teslim ya da kalıplama makinesi şeklinde sunabildiğimiz gibi, üretim kabiliyetimizle derecesiz kalıplama makinesi hatları da tasarlayıp üretebilmekteyiz.

İDEAL MODEL Kalıp Manipülatörü dökümhaneler için tasarlanmış, kalıpların kapatılması, boyanması gibi işlemlerde çevrilip taşınmasında kullanılır. Özel tasarlanmış çeneler modeli, dereceyi ya da kum kalıbı kenarlarından kavrayıp hidrolik basınç yardımıyla kilitler ve yine hidrolik motorla döndürme işlemi gerçekleşir. Hidrolik manipülatörlerin yanı sıra dereceli büyük ve ağır kalıplamalarda elektrikli köprü tip ve manüel manipülatörler üretimlerimiz arasındadır. Mevcut monoray ya da köprülü vince kolaylıkla bağlantı yapılabilir. Dereceli kalıplama da kullanıldığı gibi derecesiz kalıplamada da kullanılır.

Model imalatı konusundaki 40 yılı aşkın tecrübemizi deneyimli ve kabiliyetli kadromuzla sizlere sunmaktayız. Döküm sistemi ve yöntemine, dökümhane şartlarına, makine ve donanımlarına uygun döküm kalıplarının tasarımı ve üretimi, konularında uzun yıllarla edindiğimiz bilgi ve birikimlerimizle, hizmet verebilmekteyiz.