FAALİYETLERİMİZ

KAYIP KÖPÜK KALIPLAMA

Lost Foam köpük döküm, dökümü köpük modeller ile yapılan bir prosestir. Metal dökümü sırasında kum kalıbın içinde kalan köpük model döküm esnasında, buharlaşarak kaybolur. Bu nedenle kaybolan köpük döküm (Lost Foam Casting) denilmektedir. Sistem yaş kum kalıplama hatlarına göre daha yavaştır. Maça kullanılmadığı için, çok karmaşık parçalar, demir ve demir dışı dökümlerde rahatlıkla uygulanabilir.

Kayıp köpük döküm yöntemi; hassas döküm ile benzerlikleri olan bir sistemdir. Köpük kalıplarından elde edilen köpük model parçaları, yapıştırıcı ile bir araya getirilir. Yolluk sitemine benzer metotlar ile monte edilerek parça büyüklüğüne göre salkım haline getirilir. Daha sonra  seramik ile kaplanır. Seramik kuruduktan sonra, bu yapı derecelere yerleştirilir ve reçinesiz kumla desteklenir.

Genel Özellikleri: