FAALİYETLERİMİZ

LABORATUVAR TEST EKİPMANLARI

Dökümhanelerde yapılan döküm kalitesini etkileyen birçok faktör vardır. Dökülen (ergitilen) malzemenin içeriği yanı sıra dökümün yapıldığı kumun da amacına uygun şekilde hazırlanması gerekir. Hazırlanan kumun istenilen kriterlere uygunluğunun kontrol edilmesi gerekir. Kum test ekipmanları bu noktada büyük önem teşkil eder.

Kum testinde tayin edilmesi gereken en önemli özellikler şunlardır:

 1. Ham kumun tane boyutu
 2. Karışımın nem miktarı
 3. Gaz Geçirgenliği
 4. Toplam kil miktarı (toz içeriği)
 5. Aktif kil miktarı
 6. Basınç dayanımı
 7. Kopma dayanımı
 8. Gevreklik
 9. Sıkıştırma oranı
 10. Yanma kaybı
 11. Kesme dayanımı

Hizmetler:

Ürünler: